Connect with us

Импресум

Издавач:
НЃ Медиа ДООЕЛ
тел. 078 73 88 44
redakcija@makfudbal.mk

marketing@makfudbal.mk

Главен уредник:
Никола Ѓуровски – nikola.gjurovski@makfudbal.mk

Редакција:
Владимир Ѓуровски
Мартина Алчева
Горан Божиновски

Фото соработник:
Игор Паневски

Маркетинг:
078 73 88 44

marketing@makfudbal.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

Тимови